Mijn Heinz Pensioen

Stichting Pensioenfonds Heinz is per eind februari 2016 opgeheven.

 

Als u in het verleden bij pensioenfonds Heinz pensioen heeft opgebouwd, kunt u, afhankelijk van de pensioenregeling waaraan u heeft deelgenomen, bij onderstaande organisaties terecht voor informatie.

 

De pensioenen in de middelloonregeling zijn overgegaan naar:
Bedrijfspensioenfonds Landbouw.
U vindt veel informatie op de website: www.bplpensioen.nl
Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar deelnemer@bplpensioen.nl.
Ook kunt u bellen naar de helpdesk van BPL, die van maandag tot en met vrijdag te bereiken is tussen 09.00 en 17.00 uur via het telefoonnummer 050 - 522 30 00.

 

De pensioenen in de beschikbare premieregeling zijn overgegaan naar:
Towers Watson PPI.
Algemene informatie vindt u op de website:
https://www.towerswatson.com/nl-NL/Services/Services/towers-watson-ppi-nl
Vragen over uw individuele pensioenaanspraken bij Towers Watson PPI kunt u via het volgende e-mailadres stellen: Servicedesk.twppi@achmea.nl
U kunt ook bellen naar de Servicedesk: 013 - 4623595.

Klik hier om de laatste nieuwsbrief van pensioenfonds Heinz te downloaden.

 

Laatste nieuwsbrief

 

Stichting Pensioenfonds Heinz has been discontinued as of the end of February 2016

If you accrued pension with pension fund Heinz in the past, you can contact, depending on the scheme in which you participated, the organizations mentioned below for information.

 

The pensions in the average pay defined benefit scheme have been transferred to:
Bedrijfspensioenfonds Landbouw (BPL, Pension Fund Agriculture).
You can find much information on the website: www.bplpensioen.nl
If your have questions, you can send an email to deelnemer@bplpensioen.nl.
You can also ring the helpdesk of BPL, which can be reached from Monday through Friday between 09.00 and 17.00 hours, via telephone number +31 50 - 522 30 00.

 

The pensions in the defined contribution scheme have been transferred to:
Towers Watson PPI
You can find general information on the website:
https://www.towerswatson.com/nl-NL/Services/Services/towers-watson-ppi-nl
You can pose questions about your individual pension entitlements with Towers Watson PPI via the following email address: Servicedesk.twppi@achmea.nl
You can also ring the Service desk: + 31 13 – 4623595

Click here to download the last newsletter of pension fund Heinz.

 

 

Last newsletter